Sessies

Acupunctuur

Acupunctuur maakt gebruik van dunne steriele naalden om blokkades in het lichaam op te heffen en Qi te sturen.

Met een behandeling streef ik ernaar om bestaande blokkades in Qi en lichaam op te heffen, omdat zij zowel oorzaak als gevolg van jouw disbalans zijn.

Tijdens een behandeling worden meerdere acupunctuurpunten geprikt wat doorgaans als ontspannend wordt ervaren.

Daarnaast maak ik vaak gebruik van de moxa-lamp of moxa-cones: moxa is gedroogde bijvoetkruid wat een verwarmend effect heeft in het lijf en zorgt voor de stroming en heractivatie van Qi. Dit verwarmende effect zorgt mede voor een ontspannen gevoel.

Vijf Elementen Alchemie

De afgelopen jaren ben ik enorm gefascineerd geraakt door de leer van de Vijf Elementen. Deze leer is gebaseerd op het Taoïsme. Dit gedachtegoed stelt dat alles in de natuur energie is, en dat deze energie zich voortbeweegt in een flow van Yang (actie) en Yin (rust). Om dit te bereiken maakt de natuur gebruik van vijf energiebewegingen: Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water.

Dit principe van actie, rust en de elementen, vinden wij ook terug in ons lijf en in de samenleving. Veel van de hedendaagse problematieken op micro en macro niveau komen door een disbalans van Yin en Yang.

Tijdens de Vijf Elementen Alchemie kijken we samen naar de disbalansen in jouw leven en patronen: beweeg jij door alle elementen heen? Ben je altijd druk en vol nieuwe ideëen, maar heb je moeite met ontspanning? Of ben je iemand die veel maalt en piekert, met weinig zelfvertrouwen en veel schaamte?

Door middel van dialoog, acupunctuur, opstellings- en lichaamswerk, begeleid ik je door jouw hulpvraag heen. 

Ik raad van harte iedereen aan zich te laten behandelen door Karen. Naast dat zij haar vak verstaat en secuur te werk gaat vond ik het enorm verrijkend haar gouden handen te voelen, handen die bruisen van levensenergie. Je voelt haar aanwezigheid en ze gaat met passie en een enorm sterk ontwikkelde intuïtie te werk.
Amanda

Ceremonies

De Alchemie van jouw Natuur is een nieuw jaarprogramma, bestaande uit (losse) ceremonies. Centraal staan de Vijf Elementen en het leven van jouw Legende (ziel) via de elementenalchemie. Eens per seizoen komen we een dag samen en leren we één Element beter kennen.

Deze kennismaking gaat via workshops, Yin Yoga en emotioneel bevrijdende oefeningen. Het delen van de kennis en kunde is voor mij een belangrijke methode. Het is immers de mens zelf die zijn eigen beste medicijn bezit.

Naast de ceremonies geef ik af en toe ook yogales. Sinds september 2023 ben ik Yin Yoga docent en aangesloten bij Yoga Alliance. Het volgen van deze opleiding is een waardevolle aansluiting voor mijn praktijk.

Veel mensen hebben namelijk een disbalans in hun Yin – vaak heeft men te weinig rust. Dit is logisch: we zijn altijd druk, op de hielen gezeten door een deadline of allerlei afspraken. Echt rusten, stilzitten en mediteren vinden we moeilijk. Yin Yoga kan daarbij helpen.

Lichaamswerk

Naast acupunctuur gebruik ik lichaamswerk in mijn werk. Ik geloof in de holistische benadering van welzijn, waarbij we niet alleen de fysieke, maar ook de energetische aspecten van je lichaam in overweging nemen.

Door middel van mijn handen, adem, en andere tools, zoals moxa, guasha en cupping, werk ik met de taal van je lijf. 

Aanraking en de verwarmende (moxa) of bewegende (guasha, cupping) middelen lossen stagnaties op en dragen zo bij aan jouw balans.